ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ

ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ

Моето съгласие за получаване на маркетинг съобщения

□ Бих желал да получавам маркетинг съобщения от “ВЕНИ КАРС 89” ЕООД по имейл, поща, телефон/услуга за изпращане на съобщения и в автомобила (ако услугата се поддържа).

Предпочитан начин за контакт

□ имейл □ поща □ телефон/съобщения □ в автомобила (ако се поддържа)

□ Съгласен съм “ВЕНИ КАРС 89” ЕООД да обработва и използва моите данни и да се свързва с мен за горепосочените цели.

□ Освен това, бих желал да получавам персонализирани оферти за продукти и услуги на , които са били идентифицирани от “ВЕНИ КАРС 89” ЕООД, въз основа на моите лични предпочитания и поведения, както и според моята употреба на продукти и услуги .

Искания за промяна относно декларацията за съгласие и за упражняване на право на оттегляне

ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ

Приложения към съгласието за маркетинг съобщения

Съгласен съм “ВЕНИ КАРС 89” ЕООД, гр. Плевен, жк. Дружба, бл. 113, офиси Русе, Плевен, София, Велико Търново да обработва и използва предоставените от мен лични данни (лична карта, паспорт, шофьорска книжка, данни за контакт и лични данни, като дата на раждане и вид  хобита и интереси, ай пи адрес) с цел грижи за клиента и за избрани съобщения с информация за продукти и услуги, както и за маркетингови проучвания.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани за създаване на индивидуален клиентски профил чрез статистическа процедура. Благодарение на този профил, ще получавам маркетингови съобщения със съдържание, което се отнася до мен, например, персонализирани оферти от “ВЕНИ КАРС 89” ЕООД

Във всеки един момент мога да оттегля декларациите за съгласие с действие за в бъдеще. След пълно оттегляне на съгласието, моят клиентски профил повече няма да бъде обработван и повече няма да получавам маркетингови съобщения. Чрез посочените по-долу начини за контакт, имам възможност също да изисквам информация относно моите данни, съхранявани при “ВЕНИ КАРС 89” ЕООД, както и корекция, заличаване или блокиране на моите лични данни. Допълнителна информация относно обработването на моите лични данни и моите права могат да бъдат открити в политиката за поверителност, посочена тук.

Администратор на лични данни “ВЕНИ КАРС 89” ЕООД,

телефон: 0884574646,

e-mail: venikars89@abv.bg

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ

ДАННИ “ВЕНИ КАРС 89” ЕООД

Раздел 1: Политика на поверителност на Администратор на лични данни.

“ВЕНИ КАРС 89” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Плевен, жк. Дружба, бл. 113 е администратор на лични данни по отношение на Вашите лични данни.

Как събираме Вашите лични данни

“ВЕНИ КАРС 89” ЕООД обработва личните Ви данни, наред с друго, при следните поводи:

Ако се свържете с нас директно, например чрез уебсайта ни, за да поискате информация за продукти и услуги.

Ако купувате продукт или услуга директно от нас.

Ако отговорите на нашите директни маркетингови кампании, например чрез попълване на карта за отговор или вкарване на данни онлайн на наш уебсайт.

Ако личните Ви данни са прехвърлени към нас или други трети лица.

Ако други бизнес партньори извършат позволено прехвърляне на личните Ви данни към нас.

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази политика на поверителност, преди да предоставите информацията.

Каква информация може да бъде събрана за Вас

Следните видове информация за Вас може да бъде събрана чрез различни услуги и информационни канали, описани в тази политика на поверителност.

Данни за контакт ► – име, обръщение, инициали, адрес, телефонни номера имейл адрес, факс номер.

Лични данни ►-лична карта, паспорт, шофьорска книжка, данни за контакт и лични данни, като дата на раждане и вид  хобита и интереси дата на раждане, свидетелство за правоуправление на МПС (вид, предпочитан начин на плащане, предпочитан начин за контакт, VIN, име на дружество.

Ползване на уебсайта и комуникациите ► – как използвате нашия уебсайт и дали ли препращате комуникацията от нас, включително информация, събрана чрез бисквитки (cookies) и други проследяващи технологии (нашата Cookies политика може да бъде намерена [тук] [link: Cookie политика] посочете данни).

Информация за услуги ► – информация относно услуги, включително предпочитан търговски представител, клиентски номер и номер на договор, поддръжка и сервизни услуги, включително жалби и претенции.

Информация за историята на клиента ► данни за удовлетвореността на клиента (и допълнителна информация от платформата за самообслужване), получени оферти, данни на автомобила, включително модел, конфигурация, дата на поръчка, дата на доставка, собственик на автомобила, ценова листа, информация за застраховки, незадължителна информация за застраховка, история на оплакванията, история на сервизното обслужване.

Как може да бъде използвана Вашата информация

Използването на лични данни, съгласно законодателство на ЕС за защита на личните данни, трябва да бъде обосновано по едно от няколко правни „основания“ и от нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на информация в настоящата политика. Обяснение относно обхвата на наличните основания може да бъде намерено по долу. Ние отбелязваме основанията, които ползваме, за да обосновем всяко ползване на Вашата информация до самото ползване.

Обслужване на клиенти и Маркетинг – за да отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме новини и оферти ►”ВЕНИ КАРС 89″ ЕООД събира Данни за контакт, Лични данни, Интереси, Ползване на уебсайта и комуникациите и Информацията за продажби и сервизни услуги, Данни за конфигурацията на превозното средство и Техническата информация за превозното средство, за да определи какви новини и оферти е най-вероятно да представляват интерес за Вас и за да се свърже с Вас относно тези оферти, съгласно Вашите маркетинг предпочитания. “ВЕНИ КАРС 89” ЕООД може да отговаря на Вашите запитвания и да изготвя по-конкретна оферта за Вас.

Основание за обработване: Съгласие, легитимен

Легитимен интерес. Това обработване се основава на легитимния интерес на Търговския представител да промотира и предоставя информация за своите продукти и услуги. Основните права и свободи на клиентите са преценени в интерес на Търговския представител да обработва лични данни за идентифицираната цел.

Избор: Съгласието за маркетинг може по всяко време да бъде оттеглено с действие занапред. Клиентът може също да възрази срещу обработката за целите на директния маркетинг.

Основание за обработване: Изпълнение на договор; легитимен интерес

Законен интерес: Това обработване се основава на легитимния интерес на “ВЕНИ КАРС 89” ЕООД да поддържа най-високи стандарти на услуги и продукти.

Основните права и свободи на клиентите бяха преценени в интерес на “ВЕНИ КАРС 89″ ЕООД да обработва лични данни за идентифицираната цел.

Избор: Клиентът може да възрази по всяко време срещу обработката на личните му данни на основания, които са свързани с конкретната ситуация.

Спазване на законово задължение свързано с Вашата информация – за да спазваме нашите правни задължения към правоприлагащите, регулаторните и съдебните органи и власти

►”ВЕНИ КАРС 89” ЕООД е подчинени на законите в България и трябва да спазва тези закони. Това включва предоставянето на Вашата информация на правоприлагащите органи, регулаторните органи и съдилищата, както и на трети страни, във връзка с производства или разследвания навсякъде по света, където са принудени да направят това. Когато е разрешено, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако това не е във вреда за предотвратяването или разкриването на престъпление.

Предоставянето на лични данни с цел изпълнение на законови задължения, свързани с Вашата информация, е изискване по закон и зависи от конкретно запитване, отправено към нас от съответните органи и власти.

Основание за обработване: Законово задължение; установяване, упражняване на право на завеждане или защита при правни искове.

Прехвърляне на трети лица

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трети лица, при условие, че съществуват правни основания за прехвърлянето.

Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните.

Цялата Ви информация се съхранява на наши защитени сървъри и тя е достъпна и използвана в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност.

Как защитаваме информацията Ви

Използваме разнообразни мерки за сигурност, включително инструменти за криптиране и удостоверяване, за да защитим и поддържаме сигурността, целостта и достъпността на Вашата информация.

Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или уебсайта е без риск от кибератаки, ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни мерки за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните:

 • строго ограничен личен достъп до Вашите данни на база “необходимост да се знае” и само за целите на комуникацията,
 • прехвърляне на събраните данни само в криптирана форма,
 • съхранявате на силно поверителни данни – напр. информация за кредитна карта – само в криптирана форма,
 • защитни стени на IT системи за забрана на неоторизиран достъп, напр. от хакери и
 • постоянно следене на достъпа до IT системи за откриване и прекратяване на злоупотреба с лични данни

Когато Ви предоставим (или сте избрали да Ви предоставим) парола, която Ви дава достъп до определени части от уебсайта или друг портал, приложение или услуга, които управляваме, Вие сте отговорни за запазването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които Ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.

Предпазни мерки за местоположението

Някои услуги могат да се предлагат само когато разкриете местоположението си Ние приемаме поверително информацията за местоположението много сериозно.

Следните предпазни мерки се прилагат към информацията за местоположението (включително информация, достъпна като част от процеса на обслужване на превозното средство):

Колко дълго съхраняваме Вашата информация

Съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо с оглед на целта, за която сме я получили, и всички други разрешени свързани цели (например, когато е уместно да се защитим при съдебна претенция срещу нас). Така че, ако информацията се използва за две цели, ще я запазим, докато целта с по- дълъг период за съхранениеизтече; но ще спрем да я използваме за тази цел с по- кратък период, след изтичането на този период.

Ние ограничаваме достъпа до Вашата информация до тези които използват за съответната цел.

Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите и информацията, която вече не е необходима, е необратимо анонимизирана ( анонимизираната информация може да бъде запазена) или сигурно унищожена.

Обслужване на клиенти и маркетинг: Във връзка с Вашата информация, използвана за Обслужване на клиенти и за маркетингови цели, може да запазим информацията ви в рамките на периода на договорните отношения до изричното оттегляне на съгласието Ви.

Съдебни претенции: във връзка с каквато и да е информация, за която ние основателно вярваме, че ще ни бъде необходима, за да се защитим при съдебна претенция срещу нас или трета страна, ние може да запазим тези данни толкова дълго, колкото може да бъде необходимо.

Прехвърляне на Вашата информация към трети държави

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени към държава извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) за всяка от посочените цели, в която законите за защита на личните данните могат да бъдат с по-нисък стандарт, отколкото в ЕИП. 1_Це гарантираме, че всички Ваши данни, които са достъпни извън ЕИП, ще се обработват при спазване на съответните предпазни мерки.

Някои държави извън ЕИП, като Канада и Швейцария, са одобрени от Европейската комисия като предоставящи по същество идентична защита като законите за защита на данните на държавите от ЕИП и следователно не са необходими допълнителни правни гаранции. В държави, които не са имали такова одобрение, като Индия или Япония, ние ще поискаме Вашето съгласие за прехвърлянето, при условие че трансфера е обект на одобрени от Европейската комисия договорни условия, които налагат идентични задължения за защита на личните данните директно на получателя, освен ако ни е позволено от приложимото право за защита на данните да извършваме такива трансфери без тези формалности.

Връзка с нас, Вашите права на защита на личните данни и Вашето право на жалба пред органите за защита на личните данни

Ако имате някакви въпроси относно използването на Вашата информация трябва да се свържете с М Кар Плевен. В допълнение можете да се свържете с отговорното длъжностно лице по защита на данните, посочено по-горе.

Имате право да:

 • поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползва Вашата информация.
 • поискате от нас да Ви предоставим достъп до личните Ви данни и да Ви предоставим копие от информацията, която Вие сте ни предоставили,
 • получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно – да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствано, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства,
 • поискате от нас да актуализираме всички неточности в информацията, която съхраняваме,
 • поискате от нас да изтрием всяка информация, която вече нямаме законно основание да използваме,
 • когато обработката се основава на съгласие и във връзка с какъвто и да е директен маркетинг, да оттеглите Вашето съгласие, за да спрем тази конкретна обработка, занапред.
 • направите възражение срещу всяка обработка [включително профилиране] въз основа на легитимните интереси, дължащи се на конкретната Ви ситуация, освен ако нашите причини за извършване на тази обработка не представляват каквото и да било нарушение на Вашите права за защита на личните данни,
 • поискате от над да ограничим използването на информацията Ви, напр. докато се разследва жалба.

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити естественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на встъпления), нашите интереси (например, запазването на законните привилегии) или правата и свободите на другите. Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но ! по-късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на -многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ,е Ви информираме.

Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни: Ltps://www.cpdp.bg]

Правни основания за обработване на лични данни

Ползването на Вашата информация, изложено по-горе, е разрешено по силата на законодателството на ЕС за защитата на лични дзнни въз основа на тези правни основания:

 • когато сте предоставили съгласие за ползването (ще ви бъде представен формуляр за съгласие във връзка с такова използване и може да оттеглите

Вашето съгласие);

 • когато е необходимо да встъпим в или да изпълним наш договор с Вас;
 • когато е необходимо да я ползваме, за да изпълни наши правни задължения;
 • когато я използваме, за да постигнем целите на легитимния интерес, а причините за използването му не излизат от пределите на Вашите права за защита на личните данни (нашите легитимни интереси включват поддържане на най-високи стандарти при продажба на продукти и услуги);
 • когато е необходимо да се защитим, да потърсим защита или да предявим иск срещу Вас или трета страна.

Може да има обработване на данните Ви, които са разрешени въз основа на други основания; когато това е така, ние ще идентифицираме тези основания и ще ги съобщим възможно най-скоро, след като узнаем новите основания.


Наемате от Rent and Go автомобили под наем за Плевен

Наемате от Rent and Go автомобили под наем за Русе

Call Now

Използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто преживяване на сайта. Използвайки сайта, вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Privacy Settings saved!
Контролен център

Когато посещавате даден сайт, той запазва и възпроизвежда информация от вашия браузър чрез бисквитки. С този инструмент имате пълен контрол върху бисквитките от rent-a-carbg.com.

Тези бисквитки са задължителни, за да работи сайтът и не могат да бъдат изключени.

За да работи сайтът без проблеми, използваме задължителни технически бисквитки.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Изключи всички услуги
Приеми всички услуги